We Create Change

- En historie og rejse der aldrig slutter 

”Vi har ALLE en forhistorie.

Vi er ALLE en omvandrende livshistorie.

Vi kan ALLE lave om på vores fremtidige livshistorie og gøre en forskel”
- Morten Toft

Formålet er samskabelse. At skabe livshistorier og tage unge med på en dannelsesrejse, der aldrig slutter -  fordi det påvirker og lever videre gennem flere generationer.


CHANGEMAKER er en unik metode der styrker unges trivsel og udruster dem til i fællesskab at tage hånd om deres eget liv og udfordringer i deres lokalområde. En dannelsesrejse der gør dem til Changemakers.


Initiativet skal styrke unges selvværd og støtte dem i at blive unge der tager samfundsansvar og gør en forskel. I første omgang i Aarhus / Østjylland.


Vi vil fremme unges selvbevidsthed, et positivt mindset, inklusion, mangfoldighed og lysten til at tage medejerskab og medansvar i samfundet. Projektet udvikler platforme og fællesskaber, hvor unge kan mødes, inspirere hinanden og handle i fællesskab.

 

De unge vil bl.a modtage “The Changemakers Story” der er en unik ungdomsroman med højaktuelle dilemmaer. Ungdomsromanen bygger på sandfærdige historier. Sammen med læringsmateriale bliver roman også et dialog, coaching og involveringsværktøj.

Med afsæt i “The Changemakers Story” vil vi skabe en romanserie med nye dilemmaer. Den næste roman vil bl.a. sætte fokus på de unges udfordringer i forbindelse med Covid 19 og de 17 Verdensmål.


Vi også inspirerer unge til at skrive deres egen livshistorie og dokumenterer 1001 af dem på vores platform og i et samlet inspirationsværk.

 

Udover arbejde med ”The Changemakers Story” og tilhørende læringsmateriale, vil de unge også blive motiveret og inspireret til minimum et af nedenstående:

 

 1. Foretage et venligt/kærligt initiativ der ikke kræver en plan.
 2. Blive frivillig i lokal forening.
 3. Blive frivillig i en større organisation f.eks hos Kirkens Korshær, Røde Kors, Red Barnet, Det

       Kærlige Måltid, Frivillige Centeret m.f.

   4. Skabe eget projekt og fælleskaber hvor unge   

       CHANGEMAKERS mødes og skaber forandring i

       fælleskab – både for dem selv og for           

       lokalsamfundet.

 

Vi vil skabe Changemaker Akademiet.

Primært en online platform hvor unge, skolelærere, undervisere, ungdomsklub medarbejdere m.m. kan hente inspiration og værktøjer til positive forandring. Platform vil også bruges til videndeling og opsamling af unges egne historier.

 

Vi vil lave mange af vores aktiviteter og arrangementer i partnerskab med Sager der Samler. I fællesskab vil vi skabe fællesskaber og platforme der kan bakke op om de unge i at skabe deres egne Changemakers projekter. Der også mulighed for at samarbejde med unge fra en række internationale organisationer.

Morten Toft, initiativer til projektet: “Forandringer er enten noget vi skaber eller bliver ramt af. Mine personlige erfaringer siger mig, at langsigtede og bæredygtige forandringer skabes bedst indefra og ud - med afsæt i det ståsted, hvor man har størst magt og indflydelse. Det starter ofte hos en selv. Derefter kan man bedre hjælpe andre, ens lokalsamfund, land og globalt, alt efter hvor meget man ønsker. Man styrkes og vokser med opgaven”  

Efter projektet er afsluttet, skal der fortsat uddannes CHANCEMAKERS, så CHANGEMAKER-forløb kan udbredes til hele Danmark. Der er nedsat Advisory Board med deltagelse af:

 • Torben Dreier – FO Aarhus
 • Morten Aagaard - Kirkens Korshær
 • Morten Daus-Petersen - Sager der Samler 
 • Annemette Bondo Lind - Aarhus Universitet 
 • Peter Sand – Adm direktør Naturkraft
 • Theresa Blegvad – CEO Danmark for målene
 • Morten Toft - coach og initiativtager

Du kan i øjeblikket gratis downloade roman ”The Changemakers Story” på engelsk.

Historien følger Max og Antonia ungdomsliv på godt og ondt. Gå til www.maxandantonia.com

Vi vil få denne roman oversat til dansk til vores projekt. 

Video: Afvikling af anderledes workshop for unge ildsjæle  - både sjovt og seriøst.

Formål

Formålet er samskabelse. At skabe livshistorier og tage unge med på en dannelsesrejse, der aldrig slutter - fordi det påvirker og lever videre gennem flere generationer.


Gennem deltagelse i CHANGEMAKER får unge styr på livet ved at de:


 • Får øget selvværd og selvtillid.
 • Får øget selvindsigt, selvbevidsthed og følelsesmæssig modstandsdygtighed.
 • Får et positivt og innovativt mindset - jeg kan ændre min situation.
 • Bliver mønsterbrydere og rollemodeller.
 • Besejrer ensomhed, kedsomhed og isolation.
 • Gør deres drømme til virkelighed.
 • Spreder positiv energi, glæde og håb for fremtiden.
 • Har lyst til at tage medejerskab og medansvar i samfundet
 • Har samfundssind og tager socialt ansvar – jeg kan gøre en forskel.
 • Kæmper for Changemakers nøgleprincipper og får CHANGEMAKER-kompetencer (se senere).

 

På baggrund af erfaringer fra andre lande, vil alle deltagende unge (100%) blive positivt påvirket på en eller flere af formålene, i større eller mindre grad gennem deres deltagelse i projektet.

 

Det ligger i konceptet for CHANGEMAKER at unge bliver involverede i at gøre en forskel. Målet er at ca. 25 % bliver frivillige hos en forening, og at ca. 70 % på andre måder tager et socialt ansvar ved at være engageret i en venlig/kærlig handling, en event, aktivitet, projekt osv. – det kan også være inden for kultur-, idræts- eller naturområdet osv.

 

Målgruppe

Målgruppen er unge i folkeskolernes 7.-10. klasser, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser i Aarhus og Østjylland 

 

Alderen vil være fra ca. 14 til 24 år.

Der er særligt fokus på dem, der har det særligt svært i livet eller på anden vis, er blevet mærket af negative oplevelser, der bremser dem i deres livsudfoldelse. Det kan være unge med psykiske udfordringer, præstationsangst, ensomhed, depression, diagnoser, læringsvanskeligheder, handicap osv.

I Danmark er der fortsat vækst i psykisk mistrivsel blandt unge ifølge "Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018" fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De seneste otte år er udviklingen gået i ret­ning af, at flere unge på 15 og 19 år har fået det værre.

 

Men målgruppen er alle unge – så unge gensidigt hjælper hinanden.

 

CHANGEMAKER sker både online og fysisk, og kan derfor rumme et meget stort antal unge. Kontakten til de unge og motivering for deltagelse er derfor altafgørende for projektets succes. Det vil ske ved personlig henvendelse til skole- og klubledere, der viderebringer information om projektet til lærere og medarbejdere. Såvel ledere som lærere og medarbejdere er ansvarlige for at motivere de unge. 

 

I bogen præsenteres en fiktionshistorie om Max og Antonia, der bygger på inspiration fra virkelige hændelser og erfaringer fra mennesker, der har overvundet særlige udfordringer i deres liv. Historien om de to unge hovedpersoner er fyldt med dilemmaer, men også visdom, som unge mennesker kan lade sig inspirere af, når de selv står over for svære dilemmaer.

 

Bogen indeholder en lang række universelle dilemmaer som unge skal tage stilling til, snakke om og finde deres eget svar på. Dilemmaerne kan altid gøres aktuelle f.eks. ved at inddrage Coronakrisen og hvad det betyder for ensomhed, selvværd osv. Bagerst i bogen er der udarbejdet en række spørgsmål til hvert kapitel og materiale man kan bruge til involvering.

 

Dilemmaer:


 • Alkohol og stoffer.
 • Ensomhed og isolation
 • Kropsbillede og seksualitet.
 • Selvmordstanker,
 • Forventninger og stress.
 • Negative selvbilleder.
 • Jagten på succes og anerkendelse.
 • Penge på godt og ondt.
 • Drømme.

 

Nøgleprincipper:


 • Alle unge har mulighed for at blive en CHANGEMAKER.
 • Unge mennesker skal have inspiration til at skabe forandring og opsøge støtte.
 • Giv aldrig op på dine drømme, selvom du møder modstand.
 • Kreativ udforskning af historien.
 • Dialog mellem voksne og unge.
 • Dialog mellem unge.
 • Tag handling og vær ansvarlig.

 

 CHANGEMAKER-kompetencer:


 • En ung, der foretager en ændring til det bedre.
 • En ung, der tager ansvar.
 • En ung, der kan finde et sted i deres indflydelsessfære, hvor de kan handle for at gøre en forskel.
 • En ung, der bruger det, de er gode til, til at ændre noget for andre.
 • En ung, der forstår, at det at tale om at gøre noget kun er en begyndelse, og at det at tage handling er det, der fører det fremad.
 • En ung, der har respekt for sig selv, andre og naturen.
 • En ung, der kan finde et sted i et team med andre mennesker.
 • En ung, der fokuserer på det, de ønsker at se ske, snarere end på det, de ikke ønsker at se ske. De ved, at det, de fokuserer på, udvides.
 • En ung, der inspirerer og styrker andre ved deres eget eksempel.
 • En ung, der inkluderer snarere end ekskluderer. De kan begynde med at blive inkluderet af andre og derefter fortsætte med at inkludere andre som en del af udviklingen.
 • En ung, der ser fejl og fiaskoer som potentielle læringsmuligheder.
 • En ung, der bruger selvtillid og mod til at foreslå mulige handlinger til forandring.
 • En ung, der føler sig værdifuld og værdig, idet han/hun ved, at han/hun gør en forskel.

 

 

Hvad er Changemaker?    

Changemaker har været under udvikling i 8 år ved Morten Toft og Rachel Rouncefield, og er senest mundet ud i en ungdomsroman: The Changemaker Story, 2019 på engelsk. Konceptet er udviklet med involvering af unge fra mange steder i verden bl.a. fra Global Changemakers, hvor Changemaker fra 180 lande er organiseret (https://www.global-changemakers.net/about).


Konceptet bygger især på erfaringer fra et stort ungeprojekt i England fra 2000-2008, hvor 10.000 unge blev involveret i byen Peterborough.

 

Morten Toft har arbejdet i tredive år med at skabe medejerskab, innovation og medansvar i europæiske virksomheder. Han anerkendes som en inspiration i sine workshops og foredrag ved hjælp af sine egne livserfaringer for at opmuntre andre til at ændre deres tankegang og aldrig opgive deres drømme og overvinde modstand undervejs.

Han er forfatter til disse 4 bøger, hvoraf flere bruges til undervisning, bl.a. er ”Innovationsrecepten” fast pensum på flere uddannelser indenfor innovation og entreprenørskab.

Ærligt talt – en bog om autentisk lederskab

Innovationsrecepten – hvordan man skaber en sund innovationskultur
Changemakers – ungdomsroman om forandring og det at gøre en forskel
Dit livs puslespil – om drømme og mål i livet

Morten har bl.a. stiftet organisationen, der nu kendes landsdækkende som Danske Hospitalklovne. 


www.mortentoft.com

.Rachel Rouncefield har ligeledes arbejdet i over tre årtier i Storbritannien for at styrke og støtte unge mennesker til at udnytte deres potentiale gennem en række senior strategiske ledelses- og uddannelsesroller, uddannelse af voksne til at arbejde med unge og samling af organisationer i partnerskab for at løse problemer i unges liv. Hun arbejder i øjeblikket hos De Montfort University i Leicester, UK med studerende i Youth & Community Development.

 


I Danmark har der bl.a. været afholdt disse udviklings- og afprøvningsaktiviteter:


 1. Workshops for unge på Aarhus Produktionsskole og udarbejdet teaterstykke.Filmklip: https://youtu.be/RfuCN5OS9R4
 2. Afprøvet bogen The Changemaker Story og coaching spørgsmål på Elsted Skole’s 9 klasser. Se denne anbefaling fra Quinton engelsklærer på Elsted Skole: https://youtu.be/1TtANBgarVE
 3. Afholdt en række åbne workshops for unge i Aarhus med deltagelse fra bl.a. Frontløberne / F16, Gøglerskolen, Ung i Aarhus m.m. https://youtu.be/IslK8yomjbg
 4. Afholdt workshops for unge i udlandet i samarbejde med en række internationale organisationer. Fysiske workshops, online videndelings sessions m.m. Særligt i England har der været en del udviklings / co-creation aktivitet. Den første gennemført tilbage i 2012: https://youtu.be/c8NHhs00UR0

 

Video galleri fra 8 års samskabelse   


Kontakt Morten Toft for mere information, samarbejde og sponsor mulighed.


Tlf. 2271 9948

toft@piy.dk